Doanh nghiệp mới nhất

PHÒNG TC-KH

Mã số thuế: 6100189783
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Kon Rẫy
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đắk Rve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI LÂM KON TUM

Mã số thuế: 6100945207
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đắk Tô
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MƯỜI HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 6101191094
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ngọc Hồi
Địa chỉ:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV NGOÊC HOA LÔÊC

Mã số thuế: 0314338216-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Số 77, Đường Nguyễn Trường Tộ, Tổ 1, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

PHÒNG Y TẾ HUYỆN TUMƠRÔNG

Mã số thuế: 6100393161
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tu Mơ Rông
Địa chỉ: Xã ĐăkHà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON SA NHƠN

Mã số thuế: 6100583162
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sa Thầy
Địa chỉ: Thôn Nhơn Khánh, Xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY ĐĂK HÀ

Mã số thuế: 6101160346
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đák Hà
Địa chỉ: Số 44 Hùng Vương, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUỲNH MAI KON TUM

Mã số thuế: 6101164580
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kon Plông
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6100189800
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Kon Rẫy
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn ĐăkRve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PÔ KÔ

Mã số thuế: 6100951024
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đắk Tô
Địa chỉ: Tu Pêng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON ĐĂKKROONG

Mã số thuế: 6100521952
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đắk Glei
Địa chỉ: ĐăkKroong, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AN BÌNH KON TUM

Mã số thuế: 6101248248
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: Số 59, Đường Phan Văn Trị, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

HUYỆN ĐOÀN TUMƠRÔNG

Mã số thuế: 6100392390
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tu Mơ Rông
Địa chỉ: ĐăkHà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG XÃ SA SƠN

Mã số thuế: 6100583275
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sa Thầy
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Sa Sơn, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC HỮU KON TUM

Mã số thuế: 6101160868
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đák Hà
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk La, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SƠN PHƯỚC – CHI NHÁNH KON PLONG

Mã số thuế: 0310612926-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kon Plông
Địa chỉ:

BAN TV THẨM ĐỊNH TKKT-TDT HUYỆN KON RẤY

Mã số thuế: 6100189790
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Kon Rẫy
Địa chỉ:

BAN TV THẨM ĐỊNH TKKT-TDT HUYỆN KON RẤY

Mã số thuế: 6100189790
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Kon Rẫy
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN TIẾN ĐĂK TÔ

Mã số thuế: 6100962611
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đắk Tô
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN TIẾN ĐĂK TÔ

Mã số thuế: 6100962611
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đắk Tô
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUẬN PHÁT NGỌC HỒI

Mã số thuế: 6101192098
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ngọc Hồi
Địa chỉ: Số nhà 03, Đường Lê Văn Tám, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUẬN PHÁT NGỌC HỒI

Mã số thuế: 6101192098
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ngọc Hồi
Địa chỉ: Số nhà 03, Đường Lê Văn Tám, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY TNHH CỔNG TỰ ĐỘNG ATH

Mã số thuế: 6101248223
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Kon Tum
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

CÔNG TY TNHH NHỰA THÔNG SJ – CHI NHÁNH KON TUM

Mã số thuế: 3603380290-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: Số 35, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TUMƠRÔNG

Mã số thuế: 6100392432
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tu Mơ Rông
Địa chỉ: Xã ĐăkHà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ TUMƠRÔNG

Mã số thuế: 6100392383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tu Mơ Rông
Địa chỉ: Xã ĐăkHà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND XÃ YA TĂNG

Mã số thuế: 6100583243
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sa Thầy
Địa chỉ: Thôn Lút, Xã Ya Tăng, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN KHÁNH DƯ

Mã số thuế: 6100583236
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sa Thầy
Địa chỉ: , Xã Ya Tăng, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY ĐẮK HÀ

Mã số thuế: 6101161519
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đák Hà
Địa chỉ: Số 44 Hùng Vương, Thị trấn Đắk Hà, Huyện Đák Hà, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV SIM THIÊN SƠN

Mã số thuế: 6101166161
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

1 2 3 4 6,730